Om oss

BRF Värnhem 1 är en bostadsrättsförening i norra Malmö intill Värhemstorget.

Bostadsrättsföreningens arbete leds av styrelsen som utses på årsmötet på ett och två år. Årsmötet är det tillfälle då medlemmarna har bäst möjlighet att påverka vad som händer i föreningen, det är därför viktigt att så många som möjligt närvarar.

Styrelsen

Ordförande
Adam Thorp
Ledamot
Jennifer Ingemansson
Ledamot
Eva Blomstrand
Ledamot
Jonas Ragnarsson
Ledamot
Fredrik Anderson
Suppleant
Ann Lundvall
Suppleant
Niklas Lundström